Kurser och utbildningar

Anmälan, Villkor & avbokningsregler

Generella villkor och avbokningsregler

 • Samtliga anmälningar som kommit in till PsykosyntesInstitutet är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in respektive kurs vid för få anmälda.

 • Samtliga kurser betalas mot faktura. För utbildning kan årsavgiften betalas per kurshelg.

 • Vid avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras kursavgiften till 100 %. Vid avbokning senare än en månad före kursstart debiteras 50 % av avgiften. Anmälan kan i överlåtas efter bedömning om lämplighet.

 • För påbörjat utbildningsår debiteras full avgift.

 • Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Personuppgifter lagras enligt vår policy och lämnas aldrig ut till utomstående.

 • Plats bekräftas när ansökning inkommit till oss. En individuell prövning görs av varje ansökan och du kan bli kallad till en intervju hos oss innan din ansökan godkänns.

 • Antagning sker löpande under hela året och i den tidsordning ansökningarna kommer in.

 • För kurser gäller anmälan senast två veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.
  För årslånga utbildningar gäller anmälan senast fyra veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.

 • Kostnad för individuell egenterapi (obligatorisk År 1-5), kurslitteratur samt kost och logi på internat (Fundamentals®, Självklar® m.fl. samt sommarskola under år 1-5) ingår inte i kursavgiften.

 

Specifika villkor

Vi reserverar oss rätten att justera pris och utformning av framtida utbildningsår.

År 1 och 2 – Personlig utveckling

 • Vi förbehåller oss rätten att bedöma lämplighet för antagande till år 1 och 2.

År 3 – Ledarskap – påbyggnad

 • Vi förbehåller oss rätten att bedöma lämplighet för antagande.

År 3, 4 och 5 – Terapeutlinjen

 • Vi förbehåller oss rätten att bedöma lämplighet för antagande till år 3, 4 och 5.

År 1 – handledar-, par och relationslinjen – fortbildning

 • Vi förbehåller oss rätten att bedöma lämplighet för antagande.

 

Psykosyntesterapi och handledning

bokning, Villkor & avbokningsregler

 • Bokning av psykosyntesterapi och handledning är bindande. Avbokning av inbokat samtal kan ske utan kostnad fram till 24 timmar före inbokad tid. 

 • Betalning sker till respektive psykosyntesterapeut enligt överenskommelse. För pris se respektive psykosyntesterapeut.

 • Alla bokningar behandlas konfidentiellt och i enlighet med den sekretess respektive yrkesutövare arbetar under. Personuppgifter som uppges vid bokningstillfället tas emot i vårt IT -system men lämnas aldrig ut till utomstående.

 
Dipl_terapeut_marke_liten.png

För intresseanmälan till någon av våra utbildningar gå till respektive utbildnings sida.