Kurser och utbildningar

Anmälan, Villkor & avbokningsregler

Generella villkor och avbokningsregler

 • Samtliga anmälningar som kommit in till PsykosyntesInstitutet är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in respektive kurs vid för få anmälda.

 • Samtliga kurser betalas mot faktura. För utbildning kan årsavgiften betalas per kurshelg.

 • Vid avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras kursavgiften till 100 %. Vid avbokning senare än en månad före kursstart debiteras 50 % av avgiften. Anmälan kan i överlåtas efter bedömning om lämplighet.

 • För påbörjat utbildningsår debiteras full avgift.

 • Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Personuppgifter lagras enligt vår policy och lämnas aldrig ut till utomstående.

 • Minimiålder 25 år. Plats bekräftas när ansökning inkommit till oss. En individuell prövning görs av varje ansökan och om det finns oklarheter kan du bli kallad till en intervju hos oss innan din ansökan godkänns.

 • Antagning sker löpande under hela året och i den tidsordning ansökningarna kommer in.

 • För kurser gäller anmälan senast två veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.
  För årslånga utbildningar gäller anmälan senast fyra veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.

 • Kostnad för individuell egenterapi (obligatorisk År 1-5), kurslitteratur samt kost och logi på internat (Fundamentals®, Självklar® m.fl. samt sommarskola under år 1-5) ingår inte i kursavgiften.

 

Specifika villkor

Vi reserverar oss rätten att justera pris och utformning av framtida utbildningsår.

År 1 och 2 – Personlig utveckling

 • Vi förbehåller oss rätten att bedöma lämplighet för antagande till år 1 och 2.

År 3 – Ledarskap – påbyggnad

 • Vi förbehåller oss rätten att bedöma lämplighet för antagande.

År 3, 4 och 5 – Terapeutlinjen

 • Vi förbehåller oss rätten att bedöma lämplighet för antagande till år 3, 4 och 5.

År 1 – handledar-, par och relationslinjen – fortbildning

 • Vi förbehåller oss rätten att bedöma lämplighet för antagande.

 

Psykosyntesterapi och handledning

bokning, Villkor & avbokningsregler

 • Bokning av psykosyntesterapi och handledning är bindande. Avbokning av inbokat samtal kan ske utan kostnad fram till 24 timmar före inbokad tid. 

 • Betalning sker till respektive psykosyntesterapeut enligt överenskommelse. För pris se respektive psykosyntesterapeut.

 • Alla bokningar behandlas konfidentiellt och i enlighet med den sekretess respektive yrkesutövare arbetar under. Personuppgifter som uppges vid bokningstillfället tas emot i vårt IT -system men lämnas aldrig ut till utomstående.

 
Dipl_terapeut_marke_liten.png