Back to All Events

Tema: Kommunicera Mera, 2 dagar


Kurs

Tema: Kommunicera mera, 2 dagar

Datum:
2-3 Februari 2019

Kl 09:30-17:00

Plats:
Engelbrektsgatan 7 B, Göteborg 5 tr

Kursledare:
Cecilia Angelin

Välkommen till vår tvådagars kommunikationskurs med konkreta verktyg för att mötas i kommunikation som leder till kontakt, närhet och ökad förståelse i relation.