Retreatsöndagar med mindfulnessteman hela våren 2019

Mindfulnessöndagar under våren 2019

Under våren välkomnar vi dig till oss på PsykosyntesInstitutet på Retreatsöndagar en gång i månaden då vi har mindfulness med ett specifikt tema. Detta är söndagar för dig som vill ta steg mot att göra dig fri från stress och oro i vardagen och leva mer här och nu. Lär dig hitta tillbaka till den du innerst är i varje ögonblick. Låt våra söndagsretreater bli steg på din resa mot fördjupad personlig utveckling. Kom en gång, kom alla - du väljer vad som passar dig och ditt liv.

“Mindfulness means paying attention in a particular way;on purpose, in the present moment, and non-judgementally

— Jon Kabat-Zinn

För dig som vill utveckla

 • Mindfulness – närvaro i nuet

 • Förmåga att stressreducera

 • Förankring i kroppen - plats för det kroppen upplever

 • Tankens kraft - och bortom tanken

 • Utrymme för känslor - förmåga att vara med det som är

 • Ett ickedömande förhållningssätt - acceptens & självacceptens

 • Självmedkänsla - compassion

 • Lugn inombords - med allt som är

Teman våren 2019:

 • 13 febr Stressreducerande närvaro

 • 10 febr Tankens kraft - och bortom tanken

 • 10 mars Självkänsla - Compassion

 • 14 april Acceptans - Självacceptans

 • 19 maj Det inre lugnet - i det som är

  Läs mer

  Boka