PsykosyntesInstitutet i Sverige stärker sin ledningsgrupp

I år har PsykosyntesInstitutet i Sverige varit verksamt i 30 år och vi utökar nu vår ledningsgrupp med Saphira Bjørnå, DPsych.

Saphira är utbildad här på PsykosyntesInstitutet med mastersexamen i psykosyntes från The Trust i London och hon har doktorerat i psykoterapi. De senaste åren har Saphira arbetat på sydöstra universitetet i Norge. Saphira kommer vara pedagogiskt ansvarig hos oss.

“Vår grunnlegger dr. Roberto Assagioli sa: « There is no certainty; there is only adventure.” Det er med glede, takknemlighet og ydmykhet at jeg trer inn som del-eier i Psykosyntes Institutet og får være del av dette for meg dypt meningsfylte ‘adventure’. Jeg ønsker å bidra til å løfte og styrke kompetansen i vårt arbeide med å kultivere det terapeutiske håndverket. Mitt håp for fremtiden er at psykosyntese igjennom Psykosyntes Institutet vil kunne bli et hjem for et bredere sjikt av fremtidige terapeuter og klienter i deres vekst og utvikling – og at Psykosyntes Institutet i større grad fortsetter å være et bidrag til indre fred og ytre fred i vår turbulente verden – ‘our world of uncertainty’.” Saphira Bjørnå.

”Jag är stolt och glad över att ha lyckats rekrytera Saphira till vårt team och ser med stor tillförsikt framtiden an för fortsatt utveckling av våra kurser och utbildningar inom själfullt personligt växande, säger Cecilia Angelin vd och verksamhetsansvarig på PsykosyntesInstitutet i Sverige.

Läs mer om PsykosyntesInstitutet i Sverige, våra kurser, utbildningar och föreläsningar på psykosyntesinstitutet.se