Nystartat pilotprojekt för unga vuxna 18-23 år

PsykosyntesInstitutet startar pilotprojekt med Fundamentals® - för unga vuxna 18-23 år. Fundamentals® - Självkännedom 6 dagar är en av våra mest populära kurser, som samlat tusentals människor under årens lopp. Nu har vi omformat Fundamentals® för att passa dig som är på väg ut i ditt eget vuxenliv till Fundamentals® - för unga vuxna 18-23 år.

-”Vi möter allt fler unga vuxna i våra mottagningar som kämpar med självkänsla och ångest. Många har svårt att få fatt i livet, svårt att känna mening och att se sina egna möjligheter. Fundamentals för unga vuxna är tänkt att vara en kurs för dig som är 18-23, där vi terapeuter stödjer samtal kring att möta sig själv, förstå mer om självkännedom, och utforska det som kan ge mening i tillvaron”, berättar Cecilia Angelin Psykosyntesterapeut och verksamhetsansvarig på PsykosyntesInstitutet.

Fundamentals® - för unga vuxna 18-23 år är en intensivkurs i självkännedom, där du under fyra dagar får lyssna till dig själv tillsammans med andra i grupp för att öka din förståelse för dig själv, dina livsmönster och dina relationer. Samtidigt får du ta del av andras funderingar, tankar och längtan. Vår önskan är att hjälpa dig i undersökandet av vad som är djupt viktigt och meningsfullt för just dig. Vi leder dig på vägen.

UNDER KURSEN UTFORSKAR VI:

• Hur du kan få ökad förståelse och empati för dig själv och därmed även för andra

• Dina olika roller – tydliggöra sidor du visar och sidor du döljer för dig själv och andra

• Hur du förhåller dig till din egen vilja

• Relationer – ökad medvetenhet om dina relationer och beteendemönster

• Kreativa resurser – få tillgång till egen kraft och energi genom att få syn på och frigöra hinder inom dig

LÄRARE OCH GRUPP

Våra erfarna lärare guidar dig och gruppen genom olika teman. Pedagogiken är upplevelsebaserad. Med psykosyntesens varsamma förhållningssätt som grund lär du dig att lyssna på och förstå såväl kropp,känslor, tankar och själ. Därefter bygger vi på med psykologisk teori och modeller för att ytterligare öka förståelsen och integration av nya insikter.

INTRESSEANMÄLAN & INFO

info@psykosyntesinstitutet.se

PLATS PsykosyntesInstitutet, Engelbrektsgatan 7 B, 5 tr Göteborg, tel. 072-3022039

DATUM 5-8 augusti 2019

KURSLEDARE Cecilia Angelin, Ann-Christine G. Kjellgren

Kostnad: Kostnadsfritt. Pilotprojekt.