PsykosyntesInstitutet i Sverige

- vi utbildar i mänskligt växande med ett hållbart inre ledarskap som riktmärke

Hos oss får du möjlighet att utforska och upptäcka hela dig. Öka förståelsen för dig själv, dina livsmönster och dina relationer. Utforska mötet människor emellan samt uppleva betydelsen av den egna viljan som riktmärke i tillvaron. Med psykosyntesens varsamma förhållningssätt bjuds du in att lyssna på och förstå såväl kropp, känslor, intellekt och själ. Ett inre lyssnande som ger riktning i livet och blir utgångspunkt för en hållbar förändring.

Våra kurser och utbildningar är upplevelsebaserade. Kurser från en dag till en vecka och utbildningar upp till 5 år där samtalsterapeututbildningen är vår längsta utbildning. Genom åren har vi samlat har en unik erfarenhet runt att hjälpa människor att utveckla ett hållbart inre ledarskap och hitta sin väg mot ett mer tillfredsställande och harmoniskt liv både privat som professionellt. I år firar vi att vi varit verksamma i 30 år med att guida människor till ökad självkännedom!

stampel_30ar_150.png
 
om_psykosyntes.jpg

Cecilia Angelin VD/Verksamhetsansvarig, Ann-Christine G Kjellgren Studierektor, Polly Plowman Senior advisor, Saphira Bjørnå Pedagogiskt Ansvarig

 

bakgrund

Allt började 1989 med kursen Fundamentals* som PsykosyntesInstitutets grundare hämtade från ett av Englands Psykosyntesinstitut. Fundamentals - Självkännedom 6 dgr med sina 6 dagar av intensiv självutveckling är fortfarande lika aktuell och är PsykosyntesInstiutets grundkurs för ökad självkännedom och ett hållbart inre ledarskap. Efter varje kursomgång får vi bekräftat att kursen av många upplevs som livsförändrande. Vi kan titta tillbaka på 1000-tals nöjda kursdeltagare under 30 år samt mer än 120 utexaminerade psykosyntesterapeuter, organisationskonsulter och coacher som nu verkar i framförallt Sverige, men också i Norge, Danmark och Schweiz.
* Även i England ges fortfarande kursen Fundamentals under namnet Essentials.

 

vår vision

utbildningar.jpg

Vår vision

Vi ser PsykosyntesInstitutet som en plats för mänskligt växande, för dig och för de människor du möter i ditt liv. När vi ökar vår medvetenhet och söker den djupare vilja att leva meningsfullt genom mänskligt växande som finns inom oss, mår både du, jag och vår omvärld bättre. Välmående kan spridas och medmänsklig omsorg får vara grund för våra liv.

 

Psykosyntes - transpersonell psykologi

Psykosyntesen grundades av den italienske läkaren och psykiatrikern Dr. Roberto Assagioli (1888-1974) och hör till den transpersonella psykologin. Psykosyntesen har ett holistiskt synsätt som inkluderar själ och vilja. Den ger utrymme för alla aspekter av att vara människa, inklusive var och ens tillväxtmöjligheter och inneboende längtan. Det som finns i vårt inre får plats och blir viktigt; viljan, styrkan, glädjen, kärleken, skönheten, ödmjukheten och självmedkänslan. När det inre blir synligt och tillgängligt kan ett yttre liv skapas som speglar de inre kvalitéerna.

loggo_egg.jpg

Vår logotype symboliserar den modell över psykets olika delar som Roberto Assagioli skapade; "Ägg-modellen". Den inkluderar människans olika aspekter inklusive öppenhet för inflöde av såväl mänskliga möten som från transpersonella och universella källor. Modellen söker att holistisk och integrativt inkludera allt det mänskligt liv innehåller.

 

Psykosyntesterapi - friskvård

Dipl Psykosyntesterapeuter är hos oss utbildade under 5 år och tar emot människor för terapisamtal med fokus på det som upplevs meningsfullt, det som hindrar, det som vill växa och blomma i tillvaron framöver.

Det handlar ofta om relationen till sig själv, det inre livet där självkänsla, självförtroende, förmågan till självempati vill stå i centrum. Även relationer till andra; familj, vänner, arbetsliv och omvärld. Terapi innebär ofta att utforska, förstå och förändra beteendemönster som behöver annat uttryck för att ge meningsfulla resultat i yrkesliv och i privata relationer. Existentiella frågor för att finna det som blir meningsskapande just för dig, som ger dig en plats i tillvaron och en utgångspunkt att verka från i vår värld.

Människan - kropp, själ, känslor tankar och psyke behöver höras och få utrymme, rum att växa och veckla ut sig så att du blir den du kan och vill vara.

Psykosyntesterapeuter arbetar oftast i privat regi inom friskvårdssektorn och kompletterar därmed sjukvården. Hos oss på PsykosyntesInstitutet kan du boka in tid för terapisamtal hos någon av våra diplomerade samtalsterapeuter.

 

psykosyntesen i världen

Efter andra världskriget spreds psykosyntesen och idag är den spridd över hela världen. I vissa länder är psykosyntesen inkluderad i sjukvårds- och universitetssystemet och i andra länder ges kurser och utbildningar hos privata utbildningsinstitut. Psykosyntesterapi sätter relationen i centrum, ger utrymme för det meningsskapande i en människas liv och ger plats för det som behöver mötas i tillvaron.

Psychosynthesis has a timeless quality thats why it will be modern.

Piero Ferrucci
Psykoterapeut/psykosyntes, filosof och författare
till Bli den du är, The Power of Kindness, Your Inner Will mfl
 
karta_dots.png

Våra lärare

För att levandegöra metodiken, där relation står i centrum, och möta våra elever på bästa sätt har PsykosyntesIntitutet under alla år valt sina lärare med stor omsorg och varit måna om att hålla en hög procent av lärarledda timmar på kurser och utbildningar.

Vi engagerar enbart lärare med väl dokumenterad kompetens, lång erfarenhet och en grundmurad vilja att möta människor där de befinner sig för att föra dem mot önskade mål.

Våra lärare har mångårig erfarenhet av arbeta med människor i utveckling. De har gedigen utbildning och erfarenhet inom psykosyntes, och många har också med sig erfarenheter och utbildningar från andra psykologiska inriktningar. Vi tror på en bredd och ett djup i kompetensen i syfte att ge bästa möjliga resultat för våra deltagare och elever. Av denna anledning har vi även lärare från bl.a. Norge och England, men övervägande del av lärarkåren kommer från Sverige.

Våra lärare som leder kurser och utbildningar hos oss är alltid utbildade psykosyntesterapeuter med egen klientpraktik. De har lång erfarenhet av mänskliga möten och en uttalad önskan om att möta våra deltagare på ett autentiskt och empatiskt sätt. Vi arbetar med “the art of relationship” som psykosyntesen också brukar kallas.
— Polly Plowman, Senior advisor PsykosyntesInstitutet
 

Kvalitetssäkring

Inom PsykosyntesInstitutet har vi ett levande och pågående arbete runt kvaliteten på våra utbildningar och kurser. Som del i det arbetet är vi medlemmar i The European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP) och RACS Counsellor® – Register Auktoriserade Counsellers Sverige. European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP) – är en kvalitetssäkring för psykosyntesskolor i Europa. För att bli medlem i EFPP ställs ett antal krav, och medlemskapet kan ses som en kvittens på att PsykosyntesInstitutet uppfyller ett antal kvalitetskrav i sin utbildning. I Sverige finns det två skolor som bedriver psykosyntesutbildningar enligt EFPP’s riktlinjer, PsykosyntesInstitutet i Göteborg och PsykosyntesAkademin i Stockholm.

För lärarna i terapeututbildningen följer vi de av EFPP fastställda riktlinjerna när det gäller kraven på kompetens och yrkeserfarenhet. Genom EFPP är PsykosyntesInstitutet också medlemmar i EAP – European Association of Psychotherapy – som bevakar psykoterapifrågor inom EU.

Diplomerade psykosyntesutövare från oss på PsykosyntesInstitutet i Göteborg och PsykosyntesAkademin i Stockholm samlas i vår gemensamma yrkesförening för professionella psykosyntesterapeuter, coacher och organisationskonsulter, Psykosyntesföreningen, som tillhandahåller ansvarsförsäkring, etiska regler, etiskt råd och fortbildning.