TEMA: Psykosyntesens Symbolik - fristående helgkurs

Fortsätt utveckla dig själv under en helg med hjälp av Psykosyntesens symbolspråk. Kursen är en fristående uppföljare för dig som sedan tidigare är bekant med Psykosyntes. Kursen erbjuder fortsatt personligt växande och fördjupad själslig kontakt.

INNEHÅLL

Varje kurstillfälle löper över en helg och omfattar 5 seminarier med totalt 12 lärarledda timmar. Helgkurs är för dig som vill komma tillbaka till PsykosyntesInstitutet och dela i grupp igen. Under helgen ges du som tidigare gått någon Psykosyntesutbildning möjlighet att utifrån de symboler du tidigare kommit i kontakt med, tillsammans med Psykosyntesens symbolik fördjupa budskapen från ditt omedvetna –  din inre värld. Denna kurs kan gås om och om igen eftersom budskapen från ditt omedvetna fortsätter och varje helg ger utrymme att stanna upp och medvetandegöra det som vill visa sig i ditt liv nu och framöver.

 

KURSEN HAR SOM MÅL ATT UTVECKLA

  • Fortsatt personligt växande med Psykosyntes som utgångspunkt

  • Symbolik, drömmar och berättande som integrerande verktyg

  • Reflektion & insikter kring symbol som röst för din inre visdom

  • Samvaro i grupp – plats att lyssna, berätta och dela

  • Låta själfullhet och livets djupare längtan väckas till liv och få fungera som kompass framåt i tillvaron

  • Fortsätta på din väg framåt i livet med hjälp av symboler och din vilja

Kursen är upplevelsebaserad vilket innebär att du med hjälp av olika övningar och tillsammans med andra, får möjlighet att fördjupa din kontakt med dig själv och din inre visdom. Varje kurstillfälle har ett fördjupande tema som utgångspunkt. (se kalendarium nedan)

 

Ytterligare steg på din resa mot fördjupad personlig utveckling

Du utforskar din inre längtan, dina inre konflikter för en ökad förståelse och integration. Ju bättre du förstår dig själv, desto bättre kan du leda dig själv i ditt liv framöver.

 

LÄRARE OCH GRUPP

Våra erfarna lärare guidar dig och gruppen genom kursens olika teman med målet att öka förståelsen för dig själv, dina livsmönster, dina relationer och din själs drivkraft; längtan efter helhet. Pedagogiken är upplevelsebaserad. Med psykosyntesens varsamma förhållningssätt som grund lär du dig att lyssna på och förstå såväl kropp, känslor, intellekt och själ. Under kursen väver vi in psykologisk teori och modeller för att ytterligare förankra din egna upplevelse och därmed öka förståelsen för mänsklig självutveckling och integration av nya insikter.

504271344_2.jpg

"Psykosyntesens Symbolik och den närvarande guidningen av Cecilia blev ett innerligt möte med min verklighet och inre kärna. Bilderna jag mötte klingar fortfarande kvar i mig och berikar mitt liv"

Anna Skevik, Psykosyntesguide


Fakta

FÖR VEM

Kursen är för dig som privatperson eller för dig som vill fortbildas i din yrkesroll. Du är sedan tidigare bekant med psykosyntes.

PLATS & LÄNGD

Kursen löper över en helg och omfattar 5 seminarier med totalt 12 lärarledda timmar. Kursen ges i Göteborg på PsykosyntesInstitutet.

Tid

fre 18-20, lör 09:30-16, sön 09:30-16

KURSAVGIFT

2.400 kr (exkl moms för företag)

ANMÄLAN

Anmälan senast två veckor innan kursstart– därefter i mån av plats. Klicka på knappen nedan eller på respektive kursdatum i kalendern nedan.

Anmälningsvillkor

KURSLEDARE

Cecilia Angelin

LÄNKAR


Kalender - välj kurstillfälle