KURS: Självkännedom med Psykosyntes – 1 dag

Utveckla Din självkännedom under 1 dag. För dig som är nyfiken på att öka din förståelse för dig själv, dina livsmönster och dina relationer. Välkommen till en dag att utvecklas och komma dig själv närmare.

Under vår dag tillsammans får du möjlighet att utforska relationen till dig själv och andra med hjälp av psykosyntesens varsamma förhållningssätt som verktyg. Vi har skapat denna dag för dig som vill prova på psykosyntesens metoder för personlig utveckling, och för dig som vill känna dig för, innan du anmäler dig till kursen Fundamentals®-Självkännedom 6 dagar.


INNEHÅLL

Kursen Självkännedom med Psykosyntes 1 dag ger utrymme för:

  • Reflektion

  • Delpersonligheter

  • Relationen till dig själv

  • Nya verktyg och insikter

  • Kunskap om hur psykosyntesen kan stödja dig vidare

 

Ett första steg på din resa mot personlig utveckling

Att känna glädje, tillfredsställelse och harmoni i livet börjar med en god relation till sig själv.

Kursen syftar till att göra Dig mer medveten om dig själv. Ju bättre du förstår dig själv och dina olika delar, desto bättre kan du leda dig själv i ditt liv. Relationen till dig själv är ju utgångspunkt för hur du sedan relaterar till allt omkring dig. När du förstår mer av dig själv och de reaktioner som skapas i relation till andra, kan du lättare hantera situationer som annars kan kännas svåra.

Vår metodik är upplevelsebaserad. Våra erfarna lärare guidar dig och gruppen genom kursens olika teman/delar. Det innebär att du med hjälp av olika övningar och tillsammans med andra, får möjlighet att bli bekant med dig själv på ett nytt och djupare sätt. Det handlar t.ex. om att lära känna olika delar av dig själv – det vi kallar delpersonligheter. Delar som ibland är i konflikt med varandra för att de har olika behov. 

Med psykosyntesens varsamma förhållningssätt som grund lär du dig att lyssna på och förstå såväl kropp, känslor, intellekt och själ. Efter det bygger vi på med psykologisk teori och modeller för att ytterligare öka förståelsen.

 
504271344_2.jpg

"Jag är glad och tacksam över att ha varit med; jag har en klar lust att gå vidare med mig själv. Dagen väckte en längtan efter att ta kommandot över mina delpersonligheter. Bra upplägg med genomgångar, visualiseringar o andra övningar. Tydlig o klar lärarhandledning. Lugn och accepterande atmosfär."

Kursdeltagare


FAKTA

FÖR VEM

Kursen är för dig som privatperson eller i din professionella roll som ledare eller medarbetare. Inga krav på förkunskaper.

Ett smakprov för dig som funderar på att gå kursen Fundamentals®-Självkännedom 6 dagar.

Plats & längd

Kursen löper över 1 dag och omfattar 2 seminarier med totalt 6 lärarledda undervisningstimmar. Kursen ges i Göteborg på PsykosyntesInstitutet och andra orter i Västsverige. Se kalendern här under för datum.

KURSAVGIFT

900 kr (exkl moms för företag)

Anmälan

Anmälan senast två veckor innan kursstart– därefter i mån av plats. Klicka på knappen nedan eller på respektive kursdatum i kalendern nedan.

Anmälningsvillkor

KURSLEDARE

Se kalendariet här under för respektive kurstillfälle.


Kalender - välj kurstillfälle