sagt om Självklar®

Jag tror livet handlar om att våga bli just självklar. Att varsamt släppa taget om förlegade strategier och illusioner om vem man är och att bli allt tydligare i konturerna, för sig själv och då också förändra.

På kursen Självklar blev jag medveten om att jag så länge burit en leende mask. En mask som alltid log, oavsett vad mitt inre, mina känslor sa. Jag fick hjälp att identifiera den, släppa taget och stå där ”naken”, men med en helt annan säkerhet och tydlighet. Masken var ett skydd, men också ett hinder. Ett skydd som inte längre gagnade mig. Ett hinder mellan mig och livet.

För varje strategi, för varje illusion jag kan släppa taget om, blir jag allt mer autentisk. Jag blir jag och jag blir självklar.

Kursen Självklar är en kurs för alla som tidigare gått Fundamentals. För alla som vill lära sig mer om psykosyntesen och i en trygg och kärleksfull miljö få chansen att möta sig själv, och ta nya kliv tillsammans med andra. Nya kliv mot sitt självklara jag.

Det är befriande att bli fri från egna masker och det är lika givande och berörande att se masker falla från de andra kursdeltagarna. En process jag unnar alla att få ta del av.

Självklar gav mig verktyg till utvecklas och ta nya steg på min livsväg. Ett steg i taget mot det självklara. För varje steg blir jag allt tydligare i konturerna, det är som att skulptera sig själv utifrån källan, inte från rädslor och strategier.
— Milena