Handledarutbildning - 1 år fördjupning

– Diplomerad Handledare

Vår Handledarutbildning ger dig efter diplomering behörighet att verka som transpersonellt och integrativt inriktad handledare.  Den här fortbildningen är för dig som vill vidga din kompetens och som känner en mening i att leda människor i fördjupande livs- och utvecklingsprocesser. Som färdig handledare kan du kombinera yrket med ditt nuvarande arbete alternativt i din egen verksamhet.


INNEHÅLL

Utbildningen fokuserar på följande områden:

  • Teori och modeller för handledning av individ och grupp

  • Möta en människa som möter människor i sin yrkesroll

  • Att utveckla kompetens över tid i yrkesrollen

  • Medvetet och omedvetet i handledningsrelationen

  • Möta mångfald – kön, kultur, sexualitet

  • Transpersonellt- kreativitet, symboliskt, själfullt

  • Handledning av individer – i grupp

  • Diplomarbete

 

Påbyggnadsutbildning till TRANSPERSONELL OCH INTEGRATIV HANDLEDARE

Handledarutbildningen är en påbyggnadsutbildning för dig som är Psykosyntesterapeut eller har annan likvärdig utbildning inom terapi, coaching eller ledarskap. Utbildningen löper över två terminer och avslutas med en fyradagars internatkurs. Utbildningen ger dig efter diplomering behörighet att verka som transpersonellt och integrativt inriktad Handledare.

 

skapa utrymme för det friska

Syftet med utbildningen är att lära ut hantverk och förhållningssätt för att leda en annan människa som i sin profession arbetar med människor – individ eller grupp.

Du får lära dig att skapa utrymme för det friska i varje individ samt stärka tilliten till människans egna inneboende kraft. Utbildningen vilar på transpersonell grund och verkar för att sprida det själfullas betydelse för det mänskliga, det som skapar mening i tillvaron.

 

Praktik och Diplomarbete

Under praktiktiden skriver du ditt diplomarbete som visar hur du tillämpar dina praktiska och teoretiska färdigheter i arbete med klienter. Under utbildningen tränar du med övriga gruppmedlemmar. Genom handledning på handledningen, träning i utbildningsgruppen,  fördjupar din egen kompetens steg för steg. 

"Handledarutbildningen innebar en stor kompetensutveckling för mig, och en möjlighet till en ny roll inom Psykosyntesen."

Marita Lynard, socionom, psykosyntesterapuet & författare

Vem har nytta av utbildningen?

För dig som vill vidga din kompetens eller välja en ny yrkesväg och som känner en mening att leda andra människor i djupa processer. För dig som vill stödja och utveckla yrkesverksamma i deras arbete med andra människor/medarbetare.


Fakta

FÖR VEM

Utbildningen ställer krav på att du har gått terapeututbildning eller annan likvärdig  utbildning inom människostödjande yrke

Plats & längd

Utbildningen löper över två terminer. Utbildningen ger dig efter diplomering behörighet att verka som transpersonellt och integrativt inriktad Handledare.

Omfattning: 106 lärarledda timmar fördelade på 6 kurstillfällen.

UtbildningsAVGIFT

37.000:- inkl moms privatpersoner

37.000:- ex moms ensamföretagare

47.000:- ex moms övriga företag

Årsavgift kan betalas per kurshelg. Kostnad för litteratur och ev internatkostnad tillkommer.

Anmälan

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan. Startar när fulltecknad.

Anmälningsvillkor

Lärare

Polly Plowman, John O´Reilly, Cecilia Angelin

LÄNKAR

Ytterligare information
info@psykosyntesinstitutet.se

Övrigt

Undervisning på engelska och svenska.


intresseanmälan

Namn *
Namn
GDPR *