Parterapeut - 1 år fördjupning

– Diplomerad par och relationsterapeut

Vår par och relationsterapeututbildning ger dig efter diplomering behörighet att verka som transpersonellt och integrativt inriktad par och relationsterapeut.  Den här fortbildningen är för dig som vill vidga din kompetens och som känner en mening i att leda människor i fördjupande livs- och utvecklingsprocesser. Som färdig par och relationsterapeut kan du kombinera yrket med ditt nuvarande arbete alternativt i din egen terapeutverksamhet.


INNEHÅLL

Utbildningen fokuserar på följande områden:

  • Teori och modeller för par och relationsterapi med psykosyntesens integrativa hållning som utgångspunkt

  • Relationers faser, hur möta och stödja igenom faser inklusive relationer som avslutas

  • Aktuell neuroforskning kring det som skapar kontakt mellan människor

  • Mångfald i mänskliga möten – kön, kultur, sexualitet

  • Transpersonellt - kreativt, symboliskt & själfullt

  • Diplomarbete


Påbyggnadsutbildning till par och relationsterapeut

Par och relationsterapeututbildningen är en påbyggnadsutbildning för dig som är Psykosyntesterapeut eller har annan likvärdig utbildning inom terapi. Utbildningen löper över två terminer. Utbildningen ger dig efter diplomering behörighet att verka som transpersonellt och integrativt inriktad par och relationsterapeut i Psykosyntes.

 

skapa utrymme för det friska

Syftet med utbildningen är att lära ut hantverk och förhållningssätt för att stödja det mänskliga mötet mellan människor i par eller andra relationer, familjemedlemmar, partners eller vänner.

Du får lära dig att skapa utrymme för det friska i varje individ och relation, samt stärka tilliten till människors inneboende kraft. Utbildningen vilar på transpersonell grund och verkar för att sprida det själfullas betydelse för det mänskliga som det som skapar mening i tillvaron.

 

Praktik och Diplomarbete

Under praktiktiden skriver du ditt diplomarbete som visar hur du tillämpar dina praktiska och teoretiska färdigheter i arbete med klienter.

parterapeut.jpg

Relation.
Närvaro av någon som verkligen vill se, höra och förstå.

Vem har nytta av utbildningen?

För dig som vill vidga din kompetens eller välja en ny yrkesväg och som känner en mening att leda andra människor i djupa processer. För dig som utöver din terapeutiska roll med individer vill fördjupa din kunskap till att omfatta det terapeutiska mötet med människor i parrelation eller i andra viktiga relationer.


Fakta

FÖR VEM

Utbildningen ställer krav på att du har gått terapeututbildning eller annan likvärdig  utbildning inom människostödjande yrke

Plats & längd

Utbildningen löper över två terminer. Utbildningen ger dig efter diplomering behörighet att verka som transpersonellt och integrativt inriktad par och relationsterapeut.

Omfattning: 106 lärarledda timmar fördelade på 6 kurstillfällen.

UtbildningsAVGIFT

37.000:- inkl moms privatpersoner

37.000:- ex moms ensamföretagare

47.000:- ex moms övriga företag

Årsavgift kan betalas per kurshelg. Kostnad för litteratur och ev internat under sommarskolan tillkommer.

Anmälan

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan. Startar när fulltecknad.

Anmälningsvillkor

Lärare

Cecilia Angelin mfl

LÄNKAR

Ytterligare information
info@psykosyntesinstitutet.se

Övrigt


intresseanmälan

Namn *
Namn
GDPR *