Grundutbildning i Psykosyntes - Personlig utveckling och inre ledarskap. År 1 & 2.

– hållbart på djupet med psykosyntes

För dig som vill ta ett medvetet kliv framåt och ge dig själv en mer omfattande och hållbar förändring i livet. Du får möjlighet att utvecklas i alla delar av ditt liv, såväl yrkesmässigt som djupt personligt. Det handlar om relationen till dig själv, din familj och dina vänner eller relationen till ditt yrke och arbetsliv. I vår utbildning ingår alla delar.

Under sex helger per år, fredag-söndag, samt en internatvecka i början av sommaren, erbjuder vi dig möjligheten att växa och utvecklas i alla delar av ditt liv där förmåga att relatera till dig själv och andra står i centrum. Utbildningen äger rum i en grupp som följs åt där mycket utrymme också skapas för egen reflektion, insikter och skapar grund för nya vägval framåt i livet.

deltidsstudier.png


INNEHÅLL

Utbildningen utgår från psykosyntesens tre perspektiv i vårt synsätt på människan:

 • Vår historia

 • Nutid, utmaningar och möjligheter

 • Varje människas unika potential för utveckling

Med dessa perspektiv som utgångspunkt kommer vi att utforska områden som;

 • Det som format mig fram till idag - beteendemönster, strategier och roller

 • Medvetenhet i tillvaron - relation till det som är närvarande - mindfulness

 • Självkänsla – självrespekt – självförtroende

 • Mod, tillit och acceptans

 • Viljans olika aspekter & utvecklandet av att använda viljan kreativt för livet

 • Relationer – till mig själv och till andra - kontakt, närhet, förståelse

 • Olika delar av mig själv, delpersonligheter, och hur de styr mig

 • Kroppens budskap och hur de kan vägleda livet framåt

 • Min djupare önskan och Själens längtan

 • Vändpunkter i livet och hur jag vill gå vidare i livet framöver

“År 1 & 2 har i en trygg, stödjande miljö gett mig nya insikter om mig själv som gör det möjligt att leva livet på ett mer medvetet sätt. En ovärderlig vändpunkt som verkligen berikar mitt liv!”

-röst fr tidigare deltagare


Varaktig förändring behöver tid

Nuvarande beteendemönster har formats över tid, och tid behövs också för förändring till nya bättre fungerande beteendemönster som stödjer dig och det liv du vill leva. Vi har därför medvetet skapat en tvåårig grundutbildning då vi vet att detta tidsperspektiv ger förutsättningar för en varaktig och hållbar förändring.

Du anmäler dig till hela utbildningen men har möjlighet att göra uppehåll eller avsluta efter första året. För att du ska kunna leva ditt liv som vanligt är utbildningen upplagd så att du kan gå den parallellt med ditt yrkesliv. Utbildningen utgör de första två åren av vår femåriga diplomering till Psykosyntesterapeut och för vår ettåriga påbyggnadslinje inom ledarskap.

 

Utbildningens mål och syfte

Övergripande mål är att komma i kontakt med och stärka ditt kärnjag och stödja den inneboende kraft till förändring, utveckling och mognad som finns hos dig; att bli mer av den du är.

Psykosyntesen utgår från att vi själva är instrumentet i mötet med andra människor. Grundutbildningens två år av fördjupad förståelse för sig själv och mötet med andra i relation är därför utgångspunkt för våra påbyggnadsutbildningar i ledarskap, terapi och handledning.

stampel_30ar.png

Vem väljer att gå vår utbildning?

Alla som möter människor har glädje av vår utbildning. Gör du det i ditt arbete, kommer du även ha stor nytta av den där. Våra deltagare kommer från många olika delar av arbetslivet och övriga livet. Det som förenar är att man kommit till en punkt i livet där man önskar få ut mer av sitt liv och vill utveckla sin potential inom ett eller flera områden i livet. Vi har en nedre gräns på 25 år men ingen övre gräns.

Utbildningen är också grunden i vår professionella påbyggnadsutbildning till Diplomerad Psykosyntesterapeut samt till ledarskapsutbildningen.

 

Tidigare deltagare om Personlig utveckling År 1 och År 2

”Jag är en mer levande människa tack vare psykosyntesen.”

”Psykosyntesen har betytt väldigt mycket för mig och är den bästa investeringen som jag har gjort i mitt liv! Den har gett mig en personlig utveckling på djupet eftersom den ägt rum under så lång tid och gjorts ihop med andra människor som hjälpt mig att se mig själv.”
— Tidigare deltagare

Fakta

FÖR VEM

Utbildning för dig som privatperson eller i din professionella roll som ledare eller medarbetare.

Du har tidigare gått kursen Fundamentals och blivit godkänd att fortsätta till år 1 och 2.

Plats & längd

Utbildningen är deltid och löper över sex kurshelger samt en internatvecka och omfattar totalt 138 lärarledda undervisningstimmar per år, 21 fördjupande studiegruppstimmar samt egenstudier.

Utbildningenshelgerna går i Göteborg på PsykosyntesInstitutet, internatveckan på konferenshotell i Mullsjö.

AVGIFT per utbildningsår

48 000 kr, ink moms privat
48 000 kr, ex moms ensamföretagare
58 000 kr, ex moms övriga företag

Årsavgiften kan betalas per kurshelg. Kostnad för litteratur, internatkostnad under sommarskolan samt egenterapi (25 timmar/år) ingår inte i årsavgiften.

Anmälan

Anmälan senast fyra veckor innan utbildningsstart– därefter i mån av plats. Välkommen med din intresseanmälan nedan så får du mer information och anmälningsunderlag.

Anmälningsvillkor

Nästa utbildningsstart

År 1: 25 oktober 2019

År 2: 20 september 2019

ÖVRIGT

Undervisning på huvudsakligen på svenska, med inslag av engelsktalande lärare.


Intresseanmälan

Namn *
Namn
GDPR *