Terapeututbildning - 5 år

– Diplomerad psykosyntesterapeut

Vår 5-åriga terapeututbildning ger dig efter diplomering behörighet att verka som transpersonellt, integrativt inriktad samtalsterapeut. Söker du en ny yrkesväg eller vill vidga din kompetens inom ditt nuvarande yrke, samt känner en mening i att möta människor i fördjupande livs- och utvecklingsprocesser, är denna utbildning för dig. Som Dipl Psykosyntesterapeut kan du kombinera yrket med ditt nuvarande arbete alternativt öppna egen verksamhet.

Dipl Psykosyntesterapeuter utbildade på PsykosyntesInstitutet får ansöka till Racs- register för ackrediterade counsellors i Sverige och i Europa och får då även titeln Counsellor Racs.

Dipl_terapeut_marke_liten.png
 • Samtalsterapeut med 5 års utbildning godkänd av EAP-European Association of Psychotherapy

 • Möter dig i samtalsterapi kring livets alla frågor

 • Holistisk grundsyn på människan – utrymme för tankar, känslor, kropp, själ och längtan

 • Stödjer personlig och professionell utveckling

 • Använder olika metoder anpassade efter individ och situation


De olika stegen till att bli Dipl psykosyntesTerapeut

Innan du har behörighet till de tre sista åren i terapeututbildningen, ska du ha genomgått nedan utbildningar/kurser hos oss på Psykosyntesinstitutet - eller motsvarande hos någon annan utbildningsleverantör:


INNEHÅLL

Utbildningens tre sista år - Dipl Psykosyntesterapeut - fokuserar på följande områden:

 • Själens språk - det meningsskapande i en människas liv - bortom symptom

 • Psykosyntesmodeller, anknytningsteori, psykologisk utvecklingsteori

 • Inre och yttre relationer - empati, självmedkänsla, beteendeteori

 • Psykopatologi

 • Viljans potential och vägen mot transformation

 • Den terapeutiska relationen - överföring och motöverföring

 • Delpersonligheter - identifikation och avidentifikation

 • Existentiella livsfaser och vändpunkter

 • Fördjupande terapeutisk process

 • Arbete med myter, symbol och drömmar

 • Litteraturseminarier

 • Diplomarbete - liten och stor fallstudie

 

SYFTET MED UTBILDNINGEN

Syftet med utbildningen till diplomerad Psykosyntesterapeut är att lära hantverket och förhållningssättet att möta och vägleda en annan människa djupare in i sig själv, till det som behöver bearbetas och vill växa fram – att bli mer av den hon är - för att kunna uppleva en större helhet i livet och tillvaron.

Utbildningen lär ut tekniker som stödjer människans växande; stöttar personlig utveckling; stödjer psykets naturliga läknings och utvecklingsprocess genom ett integrativt och transpersonellt synsätt på människan.

Du får du lära dig att skapa utrymme för det friska i varje individ samt stärka tilliten till människans egna inneboende kraft. I utbildningen ges även plats för det själfullas betydelse för den terapeutiska processen, värdet att känna mening med våra liv och upplevelsen av tillhörighet till ett större sammanhang. 

 

Påbyggnadsutbildning på de två grundåren

Terapeutbildningen är en påbyggnadsutbildning och följer på de två grundåren.  Totalt löper utbildningen till diplomerad psykosyntesterapeut över fem år. Klientarbete påbörjas andra terminen år 3 och du fortsätter sedan träffa klienter under handledning fram till diplomering. Utbildningen ger dig efter diplomering behörighet att verka som Diplomerad Psykosyntesterapeut.

deltidsstudier.png
 

Praktik och Diplomarbete

Under praktiktiden tar du emot klienter som psykosyntesterapeut under utbildning med stöd av regelbunden handledning. Du fördjupar din egen kompetens steg för steg genom en förberedande liten fallstudie inför det examinerande diplomarbetet.

Under senare delen av praktiktiden skriver du ditt diplomarbete, en djupgående fallstudie av en klient som du träffat mer än 20 timmar, där du visar hur du tillämpar dina terapeutiska färdigheter, kunskaper och etiska hänsyn i arbetet med klienter. Du praktiserar tills dess du kommit upp till kravet på 200 timmar klientarbete. Mot slutet av år 5 bedöms diplomarbetet av extern examinator. Diplomering avslutar den femårig utbildningen under internatveckan i Mullsjö.

 

"En utbildning jag har användning för i alla mina roller – inte bara i rollen som terapeut."

”Att lära sig möta en människa och hjälpa henne vidare har varit en fantastisk resa.” Deltagare

Vem har nytta av utbildningen?

För dig som vill vidga din kompetens eller välja en ny yrkesväg och känner mening med att möta och vägleda andra människor i fördjupande livs- och utvecklingsprocesser.


Fakta

FÖR VEM

Utbildningen ställer krav på att du har gått vår tvååriga grundutbildning i personlig utveckling med psykosyntes eller likvärdig utbildning och blivit godkänd att fortsätta till terapeutlinjen.

Plats & längd

Utbildningen är deltid och löper över 3 år. Grundutbildningen på 2 år + Terapeututbildningen 3 år omfattar totalt 940 lärarledda utbildningstimmar, fördjupande litteraturseminarier samt egenstudier.

Utbildningens kurshelger ges i Göteborg på PsykosyntesInstitutet och internatveckan som avslutar varje utbildningsår i Mullsjö.

AVGIFT per utbildningsår

Kontakta oss för mer info

Anmälan

Anmäl ditt intresse i formuläret nedan.

Anmälan senast fyra veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.
Anmälningsvillkor

Nästa utbildningsstart

År 5 grupp 22T: 30 augusti 2019

Nästa Terapeutlinje/år 3: beräknad start hösten 2020

LÄNKAR

Ytterligare information
terapeutlinjen@psykosyntesinstitutet.se

ÖVRIGT

Undervisning på engelska och svenska


Intresseanmälan

Namn *
Namn
GDPR *